3.5. W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykresy przyporząd przekształcających zbiór X w zbiór Y. kowań AY b) 6 4 34 -1 2 1 6 -654 -2 X 3D1 Które z tych przyporządkowań jest funkcją odwzorowującą zbiór X w zbiór Y? Odpowiedź uzasadnij. W przypadku funkcji – podaj jej dziedzinę i zbiór wartości. gdziex x in\ -4,-3,-2,-1\ . 1) 2) f(x) = (1/3) ^ (x / 2)

3.5. W prostokątnym układzie współrzędnych przedstawiono wykresy przyporząd przekształcających zbiór X w zbiór Y. kowań AY b) 6 4 34 -1 2 1 6 -654 -2 X 3D1 Które z tych przyporządkowań jest funkcją odwzorowującą zbiór X w zbiór Y? Odpowiedź uzasadnij. W przypadku funkcji – podaj jej dziedzinę i zbiór wartości. gdziex x in\ -4,-3,-2,-1\ . 1) 2) f(x) = (1/3) ^ (x / 2)