3.54. Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym a) prostal: Ax-2y+C=0 jest równoległa do prostej przez punkt P(7, 0) b) prosta kx + 8y + C = 0 jest równoległa do prostej przez punkt P(1, – 3) 3x + 8y + C = 0 jest prostopadła do prostej k: k / – 3 * x + 4y – 5 = 0i c) prosta I: przechodzi – 20x + 15y – 7 = 01 chodzi przez początek układu współrzędnych l:Ax+y+C=0, jest prostopadła do prostej k: 2x + 4y – 13 = 0 i przechoda p(1/2, 7) d) prosta przez punkt P

3.54. Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym a) prostal: Ax-2y+C=0 jest równoległa do prostej przez punkt P(7, 0) b) prosta kx + 8y + C = 0 jest równoległa do prostej przez punkt P(1, – 3) 3x + 8y + C = 0 jest prostopadła do prostej k: k / – 3 * x + 4y – 5 = 0i c) prosta I: przechodzi – 20x + 15y – 7 = 01 chodzi przez początek układu współrzędnych l:Ax+y+C=0, jest prostopadła do prostej k: 2x + 4y – 13 = 0 i przechoda p(1/2, 7) d) prosta przez punkt P 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz