...

3.56. Wyznacz liczbę a, dla której proste ki / s * a prostopadłe, jeśli: a) k / (- x) + (20 – 1) * y – 10 = 0 b) k / (- a) * x + (3 – a) * y + 6 = 0 T: (a + 7) * x + 2y + 8 = 0 1: (a + 1) * x + y + 2 = 0 0 – a

3.56. Wyznacz liczbę a, dla której proste ki / s * a prostopadłe, jeśli: a) k / (- x) + (20 – 1) * y – 10 = 0 b) k / (- a) * x + (3 – a) * y + 6 = 0 T: (a + 7) * x + 2y + 8 = 0 1: (a + 1) * x + y + 2 = 0 0 – a

Zobacz!

Dodaj komentarz