3.57. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 9

3.57. Wyznacz współczynniki bic we wzorze funkcji kwadratowej wiedząc, że miejscami zerowymi funkcji f są liczby 9