3.58. Funkcja kwadratowa f i malejąca w przedziale

3.58. Funkcja kwadratowa f i malejąca w przedziale