3.59. Funkcja kwadratowa . Wiedząc, jest rosnąca oblicz współczynniki bic. w przedziale ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie P(0,-8). Wyznacz wartości współczynników bic.

 3.59. Funkcja kwadratowa . Wiedząc, jest rosnąca oblicz współczynniki bic. w przedziale ma jedno miejsce zerowe, a jej wykres przecina oś OY w punkcie P(0,-8). Wyznacz wartości współczynników bic.