3.60. Osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej jest prosta o równaniu tość funkcji f jest równa -4, oblicz współczynniki bic. . Wiedząc, że najmniejsza war

 3.60. Osią symetrii paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej jest prosta o równaniu tość funkcji f jest równa -4, oblicz współczynniki bic. . Wiedząc, że najmniejsza war