...

3.59. Dane są punkty A(1, 0) oraz B(5, 2) . Na prostej k równoleglej do prostej AB i przechodzącej przez punkt P(4, 4) wyznacz współrzędne punktu C, który jest równo odległy od punktów A i B. Wykaż, że trójkąt ABC jest prostokątny:

3.59. Dane są punkty A(1, 0) oraz B(5, 2) . Na prostej k równoleglej do prostej AB i przechodzącej przez punkt P(4, 4) wyznacz współrzędne punktu C, który jest równo odległy od punktów A i B. Wykaż, że trójkąt ABC jest prostokątny:

Zobacz!

Dodaj komentarz