3.63. Która z liczb: Odpowiedź uzasadnij. wartości tej funkcji, jeśli: b) f(x)=x,D f = langle-3,1) cup langle2,4) d) f(x) = – x , D f =(-1,+ infty) f) f(x)=- sqrt x ,D f = langle1,+ infty) 2, 5 jest wartością funkcji g(x) = – 2x + 3 , gdzie x in Z ? OX oraz OY -2, 3 4 , 6 jest wartością funkcji h(x) = 3 – |x| , gdzie x in mathbb N Odpo

3.63. Która z liczb: Odpowiedź uzasadnij. wartości tej funkcji, jeśli: b) f(x)=x,D f = langle-3,1) cup langle2,4) d) f(x) = – x , D f =(-1,+ infty) f) f(x)=- sqrt x ,D f = langle1,+ infty) 2, 5 jest wartością funkcji g(x) = – 2x + 3 , gdzie x in Z ? OX oraz OY -2, 3 4 , 6 jest wartością funkcji h(x) = 3 – |x| , gdzie x in mathbb N Odpo