3.64. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że dla gumentu 3 funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość, równą – zerowych tej funkcji jest liczba 1. jednym z mic j+xq+ epsilon x E I =(x)f; *(8)f=(v-),; 3+xq+ z x nabla I -=(x)f; (I^ prime infty – ); 9+xq+ z x Z I -=(x)f; ^ prime SZ-=( epsilon-)faz; ( infty+^ prime I); J+xq+ 2 * Z^ – =(x); 3+xq+ z x epsilon=(x)f; z-=x; (z-^ prime 8-) Rightarrow x; (ZL^ prime I) forall; ( infty+^ prime epsilon) cap(z^ -^ prime infty-) ni x lambda p8; infty-; *( infty+* z-); e^ prime Z

 3.64. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że dla gumentu 3 funkcja f przyjmuje najmniejszą wartość, równą – zerowych tej funkcji jest liczba 1. jednym z mic j+xq+ epsilon x E I =(x)f; *(8)f=(v-),; 3+xq+ z x nabla I -=(x)f; (I^ prime infty – ); 9+xq+ z x Z I -=(x)f; ^ prime SZ-=( epsilon-)faz; ( infty+^ prime I); J+xq+ 2 * Z^ – =(x); 3+xq+ z x epsilon=(x)f; z-=x; (z-^ prime 😎 Rightarrow x; (ZL^ prime I) forall; ( infty+^ prime epsilon) cap(z^ -^ prime infty-) ni x lambda p8; infty-; *( infty+* z-); e^ prime Z