3.65. Funkcja kwadratowa f ma tylko jedno miejsce zerowe. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że prosta o równaniu symetrii wykresu tej funkcji, a punkt jest osią należy do tego wykresu.

3.65. Funkcja kwadratowa f ma tylko jedno miejsce zerowe. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc, że prosta o równaniu symetrii wykresu tej funkcji, a punkt jest osią należy do tego wykresu.