...

3.64. Punkty A(- 2, – 1) oraz D(2, 2) są wierzchołkami rombu, którego przekątna AC jest zawarta w prostej o równaniu x – 3y – 1 = 0 . Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego rombu.

3.64. Punkty A(- 2, – 1) oraz D(2, 2) są wierzchołkami rombu, którego przekątna AC jest zawarta w prostej o równaniu x – 3y – 1 = 0 . Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków tego rombu. 

Zobacz!

Dodaj komentarz