3.67. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział funkcji f przecina oś OY w punkcie B(0, 90), a osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu . Napisz wzór funkcji f w postaci ogólnej.

3.67. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział funkcji f przecina oś OY w punkcie B(0, 90), a osią symetrii tego wykresu jest prosta o równaniu . Napisz wzór funkcji f w postaci ogólnej.