3.68. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba a najmniejsza wartość tej funkcji jest równa -144,5. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w po staci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca to ( 4,

3.68. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej f jest liczba a najmniejsza wartość tej funkcji jest równa -144,5. Napisz wzór funkcji kwadratowej f w po staci ogólnej wiedząc, że maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca to ( 4,