3.69. Punkt A należy do wykresu tej funkcji kwadratowej f. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że

3.69. Punkt A należy do wykresu tej funkcji kwadratowej f. Wyznacz wzór funkcji f w postaci ogólnej wiedząc, że