3.70. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że prosta o przecina wykres tej funkcji w punktach o odciętych -5 oraz -1, zaś największa wartość tej funkcji jest równa 98. równaniu

3.70. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że prosta o przecina wykres tej funkcji w punktach o odciętych -5 oraz -1, zaś największa wartość tej funkcji jest równa 98. równaniu 

Chcę dostęp do Akademii!