3.71. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 3, zbiorem wartości funkcji f jest przedział tej funkcji przecina oś OY w punkcie o rzędnej -6.

3.71. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej wiedząc, że suma jej miejsc zerowych jest równa 3, zbiorem wartości funkcji f jest przedział tej funkcji przecina oś OY w punkcie o rzędnej -6.