3.72. Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartości nie większe od 18 wtedy i tylko wtedy, Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji należy do prostej o równaniu

3.72. Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartości nie większe od 18 wtedy i tylko wtedy, Wyznacz wzór tej funkcji w postaci ogólnej wiedząc, że wierzchołek paraboli będącej wykresem tej funkcji należy do prostej o równaniu