3.73. Funkcja kwadratowa f , dla argumentu 3 przyjmu je najmniejszą wartość, równą 8. Wyznacz wartości współczynników a i b. p = g – x; (s/v * I – iz) * v; saIyAM*(Z9I^ prime infty-); soiyAM*( infty+^ prime Z-); g = x; ( infty+^ prime epsilon t-); (8^ prime 9-); *\ z-\ -y Rightarrow x Leftrightarrow0<(x)f; 06 = A; tz = A; ne nu^ prime Z I ZI+xq+ z xD=(x); ( infty+9) cap langle0^ prime infty-) ni x lambda pg; yhm e*( alpha+ v epsilon g - )

3.73. Funkcja kwadratowa f , dla argumentu 3 przyjmu je najmniejszą wartość, równą 8. Wyznacz wartości współczynników a i b. p = g – x; (s/v * I – iz) * v; saIyAM*(Z9I^ prime infty-); soiyAM*( infty+^ prime Z-); g = x; ( infty+^ prime epsilon t-); (8^ prime 9-); *\ z-\ -y Rightarrow x Leftrightarrow0<(x)f; 06 = A; tz = A; ne nu^ prime Z I ZI+xq+ z xD=(x); ( infty+9) cap langle0^ prime infty-) ni x lambda pg; yhm e*( alpha+ v epsilon g – )