3.74. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej a ne0 jest równa 3. Rzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem nosi 36. Wyznacz wartości współczynników a i b.

3.74. Średnia arytmetyczna miejsc zerowych funkcji kwadratowej a ne0 jest równa 3. Rzędna wierzchołka paraboli, będącej wykresem nosi 36. Wyznacz wartości współczynników a i b.