3.75. Funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + bx + c ma dwa miejsca zerowe 2 oraz 3, Wyznacz wartości współczynników a, b, wiedząc, że ich suma jest równa – 4. Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym f. Od

 3.75. Funkcja kwadratowa f(x) = a * x ^ 2 + bx + c ma dwa miejsca zerowe 2 oraz 3, Wyznacz wartości współczynników a, b, wiedząc, że ich suma jest równa – 4. Najmniejsza oraz największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym f. Od