3.76. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej czytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale. a) langle1,4 rangle b) langle3,4 rangle 2 1 6 3-2- 11 3 4 5 y = f(x); [ matrix 0&1&2&3&4\\ -1&2&3&4 matrix -8-7-6-5-4-3-2-1 -2-1 y = f(x); f(x) = a * x ^ 2 + bx funkcji, wy c) langle-4,-2 rangle d) (0, 3) I2X 10 2 3 y dot y =f(x); y=|f(x)

3.76. Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji kwadratowej czytaj z wykresu najmniejszą oraz największą wartość funkcji f w podanym przedziale. a) langle1,4 rangle b) langle3,4 rangle 2 1 6 3-2- 11 3 4 5 y = f(x); [ matrix 0&1&2&3&4\\ -1&2&3&4 matrix -8-7-6-5-4-3-2-1 -2-1 y = f(x); f(x) = a * x ^ 2 + bx funkcji, wy c) langle-4,-2 rangle d) (0, 3) I2X 10 2 3 y dot y =f(x); y=|f(x)