3.68. Punkty A(- 4, 4) , B(4, 0) są wierzchołkami trójkąta ABC, a punkt M(3, 4) jest punktem przecięcia wysokości tego trójkąta (ortocentrum). Wyznacz współrzędne wierzchołka C.

3.68. Punkty A(- 4, 4) , B(4, 0) są wierzchołkami trójkąta ABC, a punkt M(3, 4) jest punktem przecięcia wysokości tego trójkąta (ortocentrum). Wyznacz współrzędne wierzchołka C.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz