...

3.69. Która z liczb: -2,-, 6 jest wartością funkcji h(x)=3-x), gdzie x e N? Odpo- wiedź uzasadnij. Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony zbioru wartości funkcji ƒ należą liczby: 96 2+1, gdzie x € Q. Sprawdź, czy d

3.69. Która z liczb: -2,-, 6 jest wartością funkcji h(x)=3-x), gdzie x e N? Odpo- wiedź uzasadnij. Matematyka Zbiór zadań Klasa 1 Zakres rozszerzony zbioru wartości funkcji ƒ należą liczby: 96 2+1, gdzie x € Q. Sprawdź, czy d

Zobacz!