3.70. Punkty sa kolejnymi wierzcholkami trapezu town ramiennego ABCD, którego osia symetrii jest prosta o równaniu x + 2y = 0. Ob współrzędne pozostałych wierzchołków oraz dlugość odcinka lączącego srodkins A(0, – 5) oraz mion tego trapezu

3.70. Punkty sa kolejnymi wierzcholkami trapezu town ramiennego ABCD, którego osia symetrii jest prosta o równaniu x + 2y = 0. Ob współrzędne pozostałych wierzchołków oraz dlugość odcinka lączącego srodkins A(0, – 5) oraz mion tego trapezu 

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz