3.74. Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt A(- 2, 4) , które two rzą z prostą k. – 3x + 2y + 1 = 0 kat o mierze 45 degrees .

3.74. Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt A(- 2, 4) , które two rzą z prostą k. – 3x + 2y + 1 = 0 kat o mierze 45 degrees .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz