...

3.76. Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt A(1, – 1) , które two rzą z prostą k: x-y + 1 = 0 kąt o mierze 30°. Trójkąt ABC jest równoramienny, w którym |AC| = |BC| . Podstawa AB zawien się w prostej k: 3x-7y+35=0,2a5 ramię BC zawiera się w prostej 1.5x – 2y – 19 = 0 Wyznacz równanie prostej, w której zawiera się bok AC tego trójkąta, jeśli wiadome że punkt P(- 2, 0) należy do boku AC.

3.76. Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt A(1, – 1) , które two rzą z prostą k: x-y + 1 = 0 kąt o mierze 30°. Trójkąt ABC jest równoramienny, w którym |AC| = |BC| . Podstawa AB zawien się w prostej k: 3x-7y+35=0,2a5 ramię BC zawiera się w prostej 1.5x – 2y – 19 = 0 Wyznacz równanie prostej, w której zawiera się bok AC tego trójkąta, jeśli wiadome że punkt P(- 2, 0) należy do boku AC.

Zobacz!

Dodaj komentarz