3.79. Funkcja kwadratowa f opisana jest wzorem f(x) = – 3x ^ 2 – 12x + 96 a) Czy funkcja f ma wartość najmniejszą, czy największą? lle ta wartość wynosi i dla jakiego argumentu jest przyjmowana? b) Bez obliczania wartości funkcji uzasadnij, że f(sqrt(3)) < f(- sqrt(3)) c) Oblicz największą oraz najmniejszą wartość tej funkcji w przedziale langle-4,-3 rangle

3.79. Funkcja kwadratowa f opisana jest wzorem f(x) = – 3x ^ 2 – 12x + 96 a) Czy funkcja f ma wartość najmniejszą, czy największą? lle ta wartość wynosi i dla jakiego argumentu jest przyjmowana? b) Bez obliczania wartości funkcji uzasadnij, że f(sqrt(3)) < f(- sqrt(3)) c) Oblicz największą oraz najmniejszą wartość tej funkcji w przedziale langle-4,-3 rangle