3.92. Wyznacz równanie prostej, zawierającej dwusieczną tego kąta, utworzonego P(3, 1) . proste k.x+39–1 = oraz m: 6x-2y+ 1 = , do obszaru którego należy puna kx + 3y – 1 = 0 6x – 2y + 1 = 0 trójkąta. Pole wielokąta i takiej, że odle i takiej, że odt Pole

3.92. Wyznacz równanie prostej, zawierającej dwusieczną tego kąta, utworzonego P(3, 1) . proste k.x+39–1 = oraz m: 6x-2y+ 1 = , do obszaru którego należy puna kx + 3y – 1 = 0 6x – 2y + 1 = 0 trójkąta. Pole wielokąta i takiej, że odle i takiej, że odt Pole

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz