3.98. Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5 cm * 8 cm zwiększamy o x cm, a dłuższy bok zmniejszamy o x cm. a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od x; podaj dziedzinę tej funkcji. b) Dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.

3.98. Krótszy bok prostokąta o wymiarach 5 cm * 8 cm zwiększamy o x cm, a dłuższy bok zmniejszamy o x cm. a) Wyznacz wzór funkcji opisującej pole nowego prostokąta w zależności od x; podaj dziedzinę tej funkcji. b) Dla jakiej długości x pole otrzymanego prostokąta jest największe? Oblicz to pole.