...

3. Wiadomo, że a < Oi b>. Wobec tego wyrażenie |b – 3a||a – 3b| jest równe: sigma < 0ib > 0 A. 3a^ 2 -10ab+3b^ 2 B.3(a^ 2 +b^ 2 ) C. – – 10ab D. 10ab – 3(a ^ 2 + b ^ 2)

3. Wiadomo, że a < Oi b>. Wobec tego wyrażenie |b – 3a||a – 3b| jest równe: sigma < 0ib > 0 A. 3a^ 2 -10ab+3b^ 2 B.3(a^ 2 +b^ 2 ) C. – – 10ab D. 10ab – 3(a ^ 2 + b ^ 2) 

Zobacz!