...

4. Liczbą równoodległą od liczb root(3, 27) – 3sqrt(2) * i * sqrt(50) – 7 na osi liczbowej jest liczba: A 2(sqrt(2) – 1) B. 5- underline 4 sqrt 2 C. sqrt(2) – 4 D . sqrt(2) – 2 .

4. Liczbą równoodległą od liczb root(3, 27) – 3sqrt(2) * i * sqrt(50) – 7 na osi liczbowej jest liczba: A 2(sqrt(2) – 1) B. 5- underline 4 sqrt 2 C. sqrt(2) – 4 D . sqrt(2) – 2 . 

Zobacz!