...

32. Czy funkcje fig są równe? Odpowiedź uzasadnij. a) f(x)=- oraz g(x)=- (x-3) (x+2)(x-6) 03- b) f(x)– 4-x x²-8x+16 oraz g(x)=- 4-x 3 Funkeja i jej własności 125 a) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja ƒ jest malejąca.

32. Czy funkcje fig są równe? Odpowiedź uzasadnij. a) f(x)=- oraz g(x)=- (x-3) (x+2)(x-6) 03- b) f(x)– 4-x x²-8x+16 oraz g(x)=- 4-x 3 Funkeja i jej własności 125 a) Podaj maksymalne przedziały, w których funkcja ƒ jest malejąca.

Zobacz!