32. W pewnym mieście przez trzy kolejne lata badano zmianę liczby ludności. W pierwszym roku liczba ludności wzrosła o 4 1/0 , w drugim zmalała o 4%, a w trzecim się nie zmieniła. Ile wyniosła średnia, procentowa zmiana liczby ludności w ciągu tych trzech lat? Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. D

32. W pewnym mieście przez trzy kolejne lata badano zmianę liczby ludności. W pierwszym roku liczba ludności wzrosła o 4 1/0 , w drugim zmalała o 4%, a w trzecim się nie zmieniła. Ile wyniosła średnia, procentowa zmiana liczby ludności w ciągu tych trzech lat? Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. D