35. Obwód trójkąta A 1 B 1 C podobnego do trójkąta ABC w skali 0, 25 jest o 12 cm krótszy od obwodu trójkąta ABC. Wyznacz obwody tych trójkątów.

35. Obwód trójkąta A 1 B 1 C podobnego do trójkąta ABC w skali 0, 25 jest o 12 cm krótszy od obwodu trójkąta ABC. Wyznacz obwody tych trójkątów.