...

36. Funkcja fjest określona wzorem f(x)=- (3+xXx-3) , gdzie x = R – {0}. a) Czy istnieje argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość 1? Odpowiedź uzasadnij Db) Wykaż, że funkcja ƒ jest parzysta.

36. Funkcja fjest określona wzorem f(x)=- (3+xXx-3) , gdzie x = R – {0}. a) Czy istnieje argument, dla którego funkcja f przyjmuje wartość 1? Odpowiedź uzasadnij Db) Wykaż, że funkcja ƒ jest parzysta.

Zobacz!