...

36 . Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x)=2x+3x²-8x+3 jest równa R(x) = x²+ 5x + 1. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez 36. wielomian F(x)-(x-1)(x+3).

36 . Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez wielomian P(x)=2x+3x²-8x+3 jest równa R(x) = x²+ 5x + 1. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu W(x) przez 36. wielomian F(x)-(x-1)(x+3).

Zobacz!