...

36. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równanie: a) (m + 1) 15-4x= m² – 1 ma dwa rozwiązania dodatnie b) (2x+4-x=3m + 1 ma dwa rozwiązania o różnych znakach c) + 6 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

36. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równanie: a) (m + 1) 15-4x= m² – 1 ma dwa rozwiązania dodatnie b) (2x+4-x=3m + 1 ma dwa rozwiązania o różnych znakach c) + 6 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Zobacz!