38. Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b prawdziwa jest nierówność: a ^ 2 + b ^ 2 + 2 >= 2(a + b) D

  • Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b prawdziwa jest nierówność: a ^ 2 + b ^ 2 + 2 >= 2(a + b) D