4.101. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 cm dłuższa od promienia okrę gu opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość boku trójkąta.

4.101. Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 cm dłuższa od promienia okrę gu opisanego na tym trójkącie. Oblicz długość boku trójkąta.