4.105. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości c przeciw 1 1/6 m od środka prostokątnej. Oblicz: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie, b) długości boków tego trójkąta.

4.105. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną jest równa 4 cm. Spodek tej wysokości leży w odległości c przeciw 1 1/6 m od środka prostokątnej. Oblicz: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie, b) długości boków tego trójkąta.