...

4.118. Zapisz przestrzeń zdarzeń elementarnych losowych: dla następujących doświadczeń a) losowanie jednej kuli z urny, w której są 3 kule białe, 2 czerwone i 1 niebieska (kule w tym samym kolorze są rozróżnialne) b) losowanie jednocześnie dwóch kul z pojemnika, w którym są 2 kule białe i 3 czer wone c) losowanie jednocześnie trzech osób z grupy złożonej z pięciu osób: A,B,C,D, E losowanie grupy pięciu osób z grupy złożonej z sześciu osób A, B, C, D, E, F. d)

4.118. Zapisz przestrzeń zdarzeń elementarnych losowych: dla następujących doświadczeń a) losowanie jednej kuli z urny, w której są 3 kule białe, 2 czerwone i 1 niebieska (kule w tym samym kolorze są rozróżnialne) b) losowanie jednocześnie dwóch kul z pojemnika, w którym są 2 kule białe i 3 czer wone c) losowanie jednocześnie trzech osób z grupy złożonej z pięciu osób: A,B,C,D, E losowanie grupy pięciu osób z grupy złożonej z sześciu osób A, B, C, D, E, F. d)

Zobacz!

Dodaj komentarz