4.124. Wyznacz promień r okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równora mienny, jeśli: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3, b) różnica długości przyprostokątnej i r jest równa 1+ sqrt 2 .

 4.124. Wyznacz promień r okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równora mienny, jeśli: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3, b) różnica długości przyprostokątnej i r jest równa 1+ sqrt 2 .