4.129. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, że ob wód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 6,5 cm.

4.129. Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny wiedząc, że ob wód tego trójkąta wynosi 30 cm, a promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 6,5 cm.