4.138. Dane są zdarzenia A 1,8 subset Omega Wiadomo, że P(A cup B)=0,5 |P(A)=P(A cap B)= 1 3 Oblicz P(B), P(B – A) . 4.139. Dane są dwa zdarzenia A,B subset Omega takie, że P(A^ prime )=0,69|P(B^ prime )=0,3 . Czy zda rzenia A i B się wykluczają? Odpowiedź uzasadnij.

4.138. Dane są zdarzenia A 1,8 subset Omega Wiadomo, że P(A cup B)=0,5 |P(A)=P(A cap B)= 1 3 Oblicz P(B), P(B – A) . 4.139. Dane są dwa zdarzenia A,B subset Omega takie, że P(A^ prime )=0,69|P(B^ prime )=0,3 . Czy zda rzenia A i B się wykluczają? Odpowiedź uzasadnij.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz