4.141. W trójkącie prostokątnym ABC kąty ostre są równe: | angle B|=30^ | triangleleft C|=60^ Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wiedząc, że |AC| = 3 , oblicz: a) długość odcinka CD, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie, c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.

4.141. W trójkącie prostokątnym ABC kąty ostre są równe: | angle B|=30^ | triangleleft C|=60^ Dwusieczna kąta ACB przecina bok AB w punkcie D. Wiedząc, że |AC| = 3 , oblicz: a) długość odcinka CD, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie, c) promień okręgu wpisanego w ten trójkąt.