4.143. O pewnym zdarzeniu A subset Omega wiadomo, że P(A^ prime )>=0,9,Wykai , że dla dowol nego zdarzenia B 3 subset Omega zachodzi nierówność P(A cap B)<0,2 .

4.143. O pewnym zdarzeniu A subset Omega wiadomo, że P(A^ prime )>=0,9,Wykai , że dla dowol nego zdarzenia B 3 subset Omega zachodzi nierówność P(A cap B)<0,2 .

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz