4.143. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciw prostokątną na odcinki długości 3 cm i 4 cm. Oblicz: a) długości przyprostokątnych tego trójkąta, b) długość odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.

4.143. W trójkącie prostokątnym dwusieczna kąta prostego podzieliła przeciw prostokątną na odcinki długości 3 cm i 4 cm. Oblicz: a) długości przyprostokątnych tego trójkąta, b) długość odcinka tej dwusiecznej, zawartego w trójkącie.