...

4.146. Wyznacz promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, jeśli: a) boki trójkąta mają długość 10 cm, b) wysokości trójkąta przecinają się w punkcie, którego odległość od wierzchołków jest równa 5 cm. 4.147. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt Oblicz obwód tego trójkąta

4.146. Wyznacz promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, jeśli: a) boki trójkąta mają długość 10 cm, b) wysokości trójkąta przecinają się w punkcie, którego odległość od wierzchołków jest równa 5 cm. 4.147. Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym jest o 4 cm dłuższy od promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt Oblicz obwód tego trójkąta

Zobacz!