...

4.148. Wyznacz promieńr okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równora- mienny, jeśli: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3, b) różnica długości przyprostokątnej ir jest równa 1+ √2.

4.148. Wyznacz promieńr okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny równora- mienny, jeśli: a) promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 3, b) różnica długości przyprostokątnej ir jest równa 1+ √2.

Zobacz!